SU SONDAJI VE JEOTERMAL


Su sondajı, zeminin jeolojik yapısına uygun olarak havalı ya da çamur dolaşımı ile yapılan kuyu açma çalışmasıdır. Kuyu açılma işlemi yapıldıktan sonra, açılan kuyunun hidrolojik özelliklerine uygun olacak şekilde projelendirme yapılır. Özel sondaj boruları ile kuyunun kılıf borulaması yapılır.

Su sondajının mantığı; yeraltının belirli bir derinliğinde yer alan suya ulaşmak ve bunu pompa ile çekmek suretiyle işlem yapılmasıdır. Yapılacak su çekim işleminde, kuyunun yıkılmaması önemlidir. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kuyunun kaliteli düzeyi, kullanılan boru çapı, borunun cinsi, projenin uygunluğu, çakıl zarfının kalınlığı ve uygulanan su sondajı tekniklerine göre değişmektedir.

SU SONDAJI NASIL YAPILIR?
Sert kayalık ortamlarda kullanılan su sondajlama tekniği ile yumuşak zeminlerde kullanılan su sondajlama tekniği birbirinden farklıdır.

Su Sondajlama Teknikleri:

• Yumuşak zeminlerde çamur sirkülasyonu kullanılarak sondajlama yapılır.
• Kayalık ve sert ortamlarda ise hava sirkülasyonu ile sondajlama yapılır.

Sondajlama Aşamaları:

• Yapılan su etüdü sonrasında yeraltı suyu açısından en verimli olarak tespit edilen yerden delme işlemi yapılmalıdır.
• Çalışmadan sonra istenilen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve borular dışarıya çıkarılarak, küçük çapta bir mahafaza borusu yardımı ile kuyu bir muhafazaya alınır.
• Kuyu cidarı ve muhafaza borusu arasında kalan yer, yıkanan ve elenen sondaj çakılı ile doldurularak kapatılır.
• Açılan kuyu temizlenir, basınçlı hava ve pistonlama ile kullanıma hazır hale gelir.