MADEN ARAMA HİZMETLERİ


Karabulut Sondaj, maden arama ve işletme projelerinde ruhsat değerlendirme, arazi etüt çalışmaları, araştırma ve proje üretme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda yeni Türk maden kanununda belirtilen 6 farklı maden grubu içinde tanımlanan madenlerin ve endüstriyel hammaddelerin araştırılması, etüt edilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasına imkan veriyoruz.

• Jeolojik arazi etütlerinin yapılası, genel jeolojik, yapısal ve alterasyon haritalarının hazırlanması,
• Jeofiziksel ve jeokimyasal maden arama programlarının hazırlanması
• Arama programları için risk değerlendirmesi yapılması,
• Tarafsız teknik danışman raporlarının hazırlanması,
• Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) maden arama ve işletme başvurularının yapılması ve takibi,
• Cevher bloğu modellemesi,
• Farklı senaryolar için rezerv tahminleri ve hesaplamaların yapılması,
• Cevher Özellikleri ve Optimizasyonu çalışmaları,
• Örnekleme ve Tenör Kontrolü çalışmalarının yapılması,
• Ruhsatlarda XRF, XRD, manyetik, gravite, IP ve rezistivitive çalışmalarının yapılması,
• Risk analizleri, iş güvenliği ve simülasyon çalışmalarının yürütülmesi,
• Maden arama ve işletme projelerine sorumlu mühendis veya teknik elemanların atanması,
• Maden arama ve işletme projeleri için yıllık faaliyet raporların hazırlanması ve iş takipleri.