BENTONIT SATIŞI


Bentonit, alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül ,tüf ve lavların kimyasal ayrışması ile veya bozulmasıyla oluşmuş çok küçük kristallere sahip kil minerallerinden (başlıca Montmorillonit) oluşan ve ağırlıklı olarak kolloidal silis yapıda, yumuşak, gözenekli ve kolayca şekil verilebilir açık bir kayadır.

Bilimsel olarak yumuşak, plastik, poroz, açık renkli özellikte ana mineral olarak smeklit grubu minerallerden oluşan içinde kolloidal silis bulunan ve camsal magmatik kayaçların, genellikle volkanik kül ve küflerin kimyasal ayrışmasına bağlı olarak devitrifikasyonu sonucu oluşmuştur.

Bir kil çeşidi olan maden birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır:

• Döküm kumu ve paletleme,
• Kağıt sanayii,
• Sondajlarda,
• Lastik sanayii,
• Gıda sanayii,
• Berraklaştırma işleminde (Şarap, Meyva suyu, Bira)
• Ağartma işleminde (Yağ sektöründe)
• Gübre Sanayi,
• Boya Sanayi,
• Seramik Sanayi,
• Kedi kumu,
• İlaç Sanayi